Cynllun Cyfaill

Cyngor Cymuned Y Felinheli

Rydym yn trefnu ‘Cynllun Cyfaill’ yn y pentref ar gyfer y dibenion hyn:

  • Siopa bwyd/nwyddau hanfodol
  • Casglu presgripsiwns newydd

Os na allwch adael eich cartref am eich bod yn ynnysu eich hunain
Efallai Byddaf Angen Cymorth

Os ydych ar gael i wirfoddoloi, siopa ayyb
Dwi ar Gael i Helpu


Buddy Scheme

Y Felinheli Community Council

We are setting up a ‘Buddy Scheme’ in the village for the following purpose:

  • Food/essential goods shopping
  • Collection of new prescriptions

If you are unable to leave your home due to self-isolation and require either of the above
I Might Need Help

If you are available to volunteer, go shopping etc
I'm Available To Volunteer